Úvodní stránka / Index Seminum

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Index Seminum 2017

    

 

Index Seminum je jeden ze způsobů spolupráce botanických zahrad po celém světě. Je vydáván každoročně většinou botanických zahrad a vzájemně rozesílán. Každá botanická zahrada v průběhu sezóny sbírá semena určitých druhů a nabízí je potom k bezplatné výměně.

Naše botanická zahrada takto spolupracuje s více než 500 botanickými zahradami téměř všech kontinentů.

Výměna v rámci Indexu Seminum je podmíněna použitím jen pro vědecké a výzkumné účely, není možná ke komerčním účelům.

Svým způsobem je to nicméně jedinečná mezinárodní síť mnoha lidí, které pojí úzký vztah k přírodě bez ohledu na příslušnost, politické a ekonomické zájmy. Byť ne všechno vyměněné osivo vyklíčí, zahrady a potažmo národy takto pojí mnohá přátelství projevená prostřednictvím rostlin, z nichž mnohé můžete vidět i v naší zahradě. Až se budete procházet naší botanickou zahradou a budete se dívat na některé rostliny, možná si uvědomíte že je kdysi někdo balil jako malé semínko v daleké zemi, aby lidem u nás připomínalo, že ne všechny hodnoty lidského života se dají koupit nebo spočítat. Některé věci mají sice velkou cenu, ale někdy nízkou hodnotu a naopak.

 

Here You can find our latest Index Seminum. It is intended just for scientific institutions. If You don't exchange IS with our garden regularly, please send us e-mail before You send the desiderata.

 


Index Seminum 2018


 

  ÚVODNÍ STRÁNKA 
  Aktuality    Historie   Informace    Výstavy Iris    Barvy podzimu  Výstavy orchidejí

  Dřeviny    Orchideje    Trvalky    Index Seminum 
  Kontakty    Svatební obřady    Návštěvní řád    Vstupné 
    Kde nás najdete