Úvodní stránka / Informace

Mendelova univerzita v Brně

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

Jedovaté rostliny

   Občas se stane, že někdo telefonuje s dotazem, že někdo snědl část nějaké rostliny. V takové chvíli je každá rada drahá a čas běží rychleji než obvykle.

   V každém případě je nutné znát odborný název rostliny, což pro laika není vždy snadné (pozor na lidové názvy - lidové názvy nebrat!, je dobré mít v mobilu číslo na kamaráda zahradníka, botanika, učitele přírodovědy), mít pokud možno vzorek požité rostliny k určení (větvičku, list, květ, plod - pokud možno vše) a pro jistotu nebo v horším případě (ne všichni ví, jakou část fotografie mají vyfotografovat, kvalita bývá slabá) pořídit dobrou fotografii jako dokumentaci.

   V případě, že by se Vám něco podobného stalo, bude cenná následující informace: v ČR funguje 24hodinová služba

Toxikologického informačního střediska v Praze - telefon: 224 919 293

Zde by se Vám mělo dostat kvalifikované odpovědi. Podotkněme, že jedovatost může být pro lidi a zvířata různá.

Kromě primární fytotoxicity (tzn. rostlina je sama o sobě jedovatá) se můžeme setkat i se sekundární fytotoxicitou (rostlina byla chemicky ošetřena - rostlina přinesena z květinářství, rostliny rostoucí na poli po postřiku, atd.).

zde se nachází mapy celého areálu      
základní celky zahrady       
jednotlivé části
 
1. Okolí správní budovy

1.1. Správní budova a učebny
1.2. Skleníky
1.3. Tranšeje

 2. Jižní svahy

 2.1. Středomoří
2.2. Kavkaz
2.3. Jihovýchodní Evropa
2.4. Severní Amerika
2.5. Step jihovýchodní Evropy
2.6. Rokle
2.7. Sbírka lomikamenů
2.8. Alpinkový skleník
2.9. Terasy

3. Centrální část

3.1. Sbírka vrb
3.2. Vodní kaskáda
3.3. Duby a skalníky
3.4. Pergoly
3.5. Denivky

4. Staré arboretum

4.1. Vždyzelený svah
4.2. Východoasijské trvalky
4.3. Původní sbírka dřevin
4.4. Alpinum
4.5. Rostliny jižní polokoule
4.6. Zahrada Vysočiny
4.7. Meteorologická stanice

5. Botanický systém

  5.1.-5.8. Rostliny léčivé, užitkové, jedovaté, letničky, domácí flóra, traviny
5.9. Zahrada pro nevidomé
5.10. Zahrada miniatur
5.11. Jednoděložné
5.12. Hvězdnicovité
5.13. Pryskyřníkovité 5.14. Růže

 

 

Pohled na střed zahrady z výšky 22 m

 

   

Okolí zahrady miniatur

 

  ÚVODNÍ STRÁNKA 
  Aktuality    Historie   Informace    Výstavy Iris    Barvy podzimu  Výstavy orchidejí

  Dřeviny    Orchideje    Trvalky    Index Seminum 
  Kontakty    Svatební obřady    Návštěvní řád    Vstupné 
    Kde nás najdete