Main page / History

Mendel University in Brno

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

 

 

Foundation of botanical garden for former Agricultural University appeared already in 1926. This old garden represented just small area near the university and students could find  there taxons suitable for agricultural production.

Later, in 1938 was founded arboretum needed for students of forestry. Its founder was great educator and scientist Prof. August Bayer, He later died during II. world war in concentration camp.

 

 

  

 

During the sixties was necessary to build new parts of university and former botanical garden had to step aside. Therefore it was important to find place for new garden. 1st November 1967 is date of decision to build new botanical garden close to the Bayer's old arboretum.


Zahrada byla budována na místě původního lesnického arboreta, ke kterému v dolní části přiléhal pozemek na navážkách po bombardování města za II. světové války, severně zahrádkářské kolonie a za ní pole tehdejšího státního statku.

V roce 1967 byla k arboretu přičleněna sbírka orchidejí z původně soukromých sbírek Ing. J. Duška a doc. J. Křístka, která tehdy čítala na asi 350 druhů a kříženců. Sbírku převzala Ing. Jarmila Matoušková, která ji provedla nelehkou cestou až do dnešní podoby tisíce taxonů včetně laboratoře na jejich množení.

Vedoucím arboreta se stal Ing. Antonín Nohel, CSc., který spolu s kolektivem spolupracovníků vytvořil dílo velké hodnoty.

Zahrada byla budována dle plánu Prof. Ing. Ivara Otruby, CSc. Sbírku skalniček a trvalek rozvinul Ing. Josef Holzbecher, CSc. 

Technický stav skleníků se stal kolem roku 1995 neúnosným jak z hlediska bezpečnosti tak i spotřeby energie a kvality rostlin a proto se v roce 1996 začalo s výstavbou nového skleníkového areálu spolu s nadstavbou budovy a přístavbou učeben.

Na snímku vlevo nahoře je z větší části bývalý alpinkový skleník, v kterém se pěstovaly turecké skalničky rodu Dionysia, Primula allionii, sbírka himalájských orchidejí rodu Pleione a další. Za skleníkem byla vyhlídková terasa, na které byl na okraji záhon se skalničkami.

Dnes na místě terasy stojí učebna S127 nazývaná díky svému tvaru "šnek". Na místě alpinkového skleníku je učebna S122, které stavebníci říkali pracovně "vagon".

Na snímku vpravo nahoře je orchidejový skleník. Dlužno dodat, že po výstavbě nových skleníků, která byla spolu s rekonstrukcí budovy dokončena v roce 1997, se kvalita orchidejí díky mnohem světlejší konstrukci výrazně zlepšila.

Na snímku vlevo je budova v roce 1994.

   

 

 

  MAIN PAGE 
  News    History   Information    Iris Exhibition    Autumn Colours  Orchid Exhibition

Weekends

  Woody Plants 

  Orchids 

  Perennials 

  Index Seminum 

  Contact us    Weddings    Visitors Rules    Entrance Fee 
    Where to find us