Main page / Information

Mendel University in Brno

Zemědělská 1
613 00 Brno

info@mendelu.cz
T: 545 131 111
F: 545 211 128
IČ: 62156489
DIČ: CZ62156489

 
here you can find maps of the garden
 
maps of basic parts
 
single parts
 
 
 

1. Okolí správní budovy
1.1. Správní budova a učebny
1.2. Skleníky
1.3. Tranšeje

 2. Jižní svahy

 2.1. Středomoří
2.2. Kavkaz
2.3. Jihovýchodní Evropa
2.4. Severní Amerika
2.5. Step jihovýchodní Evropy
2.6. Rokle
2.7. Sbírka lomikamenů
2.8. Alpinkový skleník
2.9. Terasy

3. Centrální část

3.1. Sbírka vrb
3.2. Vodní kaskáda
3.3. Duby a skalníky
3.4. Pergoly
3.5. Denivky

 

 4. Staré arboretum

4.1. Vždyzelený svah
4.2. Východoasijské trvalky
4.3. Původní sbírka dřevin
4.4. Alpinum
4.5. Rostliny jižní polokoule
4.6. Zahrada Vysočiny
4.7. Meteorologická stanice

5. Botanický systém

  5.1.-5.8. Rostliny léčivé, užitkové, jedovaté, letničky, domácí flóra, traviny
5.9. Zahrada pro nevidomé
5.10. Zahrada miniatur
5.11. Jednoděložné
5.12. Hvězdnicovité
5.13. Pryskyřníkovité
5.14. Růže

 

 

Pohled na střed zahrady z výšky 22 m

 

   

Okolí zahrady miniatur


 Jedovaté rostliny

   Občas se stane, že někdo telefonuje s dotazem, že někdo snědl část nějaké rostliny. V takové chvíli je každá rada drahá. V každém případě je dobré znát odborný název rostliny, což pro laika není vždy snadné a pro jistotu pořídit fotografii jako dokumentaci.

   V případě, že by se Vám něco podobného stalo, bude cenná následující informace: v ČR funguje 24hodinová služba Toxikologického centra v Praze na telefonním čísle:

Toxikologické centrum Praha 224 919 293

Zde by se Vám mělo dostat kvalifikované odpovědi.

   Podotkněme, že jedovatost může být pro lidi a zvířata různá. Kromě primární fytotoxicity (tzn. rostlina je sama o sobě jedovatá) se můžeme setkat i se sekundární fytotoxicitou (rostlina byla chemicky ošetřena).

 

  MAIN PAGE 
  News    History   Information    Iris Exhibition    Autumn Colours  Orchid Exhibition

Weekends

  Woody Plants 

  Orchids 

  Perennials 

  Index Seminum 

  Contact us    Weddings    Visitors Rules    Entrance Fee 
    Where to find us