Jedovaté rostliny

Občas míváme telefonáty s dotazem, že někdo snědl část nějaké rostliny. V tom případě je nutné znát odborný název rostliny, ideálně mít pokud možno vzorek požité rostliny k určení (větvičku, list, květ, plod – pokud možno vše), případně pořídit dobrou fotografii jako dokumentaci.

V případě, že by se vám něco podobného stalo – v ČR funguje 24hodinová služba Toxikologického informačního střediska v Praze, telefon: +420 224 919 293.

Zde by se vám mělo dostat kvalifikované odpovědi. Jedovatost může být pro lidi a zvířata různá.

Kromě primární fytotoxicity (tzn. rostlina je sama o sobě jedovatá) se můžeme setkat i se sekundární fytotoxicitou (rostlina byla chemicky ošetřena – rostlina přinesena z květinářství, rostliny rostoucí na poli po postřiku atd.).