Výměna semen mezi botanickými zahradami

Index Seminum je jeden ze způsobů spolupráce botanických zahrad po celém světě. Je vydáván každoročně většinou botanických zahrad a vzájemně rozesílán. Každá botanická zahrada v průběhu sezóny sbírá semena určitých druhů a nabízí je potom k bezplatné výměně.

Naše botanická zahrada takto spolupracuje s více než 500 botanickými zahradami téměř všech kontinentů.

Výměna v rámci Indexu Seminum je podmíněna použitím jen pro vědecké a výzkumné účely, není možná ke komerčním účelům.

Svým způsobem je to nicméně jedinečná mezinárodní síť mnoha lidí, které pojí úzký vztah k přírodě bez ohledu na příslušnost, politické a ekonomické zájmy. Byť ne všechno vyměněné osivo vyklíčí, zahrady a potažmo národy takto pojí mnohá přátelství projevená prostřednictvím rostlin, z nichž mnohé můžete vidět i v naší zahradě. Až se budete procházet naší botanickou zahradou a budete se dívat na některé rostliny, možná si uvědomíte že je kdysi někdo balil jako malé semínko v daleké zemi.