Sbírka bylin

obsahuje asi 4000 taxonů a rostliny jsou seskupeny:

Podle geografického původu

Rostliny Středomoří, Severní Ameriky, Východní Asie, rostliny jižní polokoule, rostliny Kavkazu a Střední Asie a rostliny autochtonní v České republice – ty tvoří základ porostů v expozici stepi jihovýchodní Evropy a také jsou vysazeny v botanickém systému. Jedná se především o druhy lučních porostů teplejších oblastí.

Podle rodů a čeledí

 • kosatce (Iris) – Tato sbírka zahrnuje pouze kultivary kosatců Iris barbata skupiny Elatior. Rostliny jsou uspořádány podle barev a podle doby vyšlechtění.
 • denivky (Hemerocallis) – Starší kultivary jsou vysazeny v záhonu jednoděložných rostlin, novější sortiment je shromážděn v blízkosti správní budovy.
 • lomikameny (Saxifraga)
 • traviny – Sbírka travin obsahuje základní druhy naší flóry i nejčastěji používané kultivary z čeledí Cyperaceae, Poaceae a Juncaceae.
 • kapradiny
 • hvězdnicovité (Asteraceae)
 • pryskyřníkovité (Ranunculaceae)
 • jednoděložné (Monocotyledonae)

Podle způsobu využití

 • rostliny léčivé
 • rostliny užitkové
 • rostliny jedovaté
 • letničky
 • rostliny vhodné do zahrad pro nevidomé
 • rostliny vhodné na střešní zahrady

Zahrada je známá také sbírkou skalniček, pro kterou bylo vybudováno několik alpin:

 • klasické alpinum ve starém arboretu
 • zahrada miniatur
 • alpinkový skleník
 • koryta
 • skalka s rostlinami Severní Ameriky
 • skalka s rostlinami Střední Asie
 • rokle
 • sbírka lomikamenů
 • prostor u skleníků

V nejstarší části zahrady rostou podrostové trvalky, v centrální části najdeme trvalkový záhon se sortimentem vhodným na plné slunce a bazény s vodními a bahenními rostlinami.