Svatební obřad v Botanické zahradě a arboretu

Zahrada je jedním z netradičních míst, kde mohou snoubenci zahájit společnou pouť životem.

Stejně jako ve vztahu samém přináší okamžiky krásy a potěšení v průběhu jednotlivých období, ale je samozřejmě i místem každodenní práce a zodpovědnosti za sebe a celek.

Aby tento důležitý začátek života proběhl správně, je třeba se dohodnout na mnoha záležitostech.

V dolním odstavci najdete nejdůležitější informace, ale je samozřejmě nutná osobní návštěva a konzultace.

Máte zájem o svatbu u nás?
Markéta Čivišová
Volejte prosím v pracovní dny od 7:00 do 15:00.

Základní informace pro snoubence

Místo a čas

Svatební obřady mohou probíhat celoročně a to v pátek nebo v sobotu (mimo termíny našich výstav a státních svátků).

Svatební obřad může v zahradě proběhnout na jednom ze tří určených míst (viz mapka areálu dole), ze kterých si zájemci mohou postupně vybírat.

Za den mohou proběhnout dva obřady na různých místech, ne však ve stejnou dobu.

Prohlídku areálu a výběr svatebních míst je třeba uskutečnit v pracovní den po předchozí dohodě.

Obřad

Svatební obřad je třeba si dohodnout s oddávajícím – může být buď civilní (ÚMČ Brno-Královo Pole pod který BZA patří, paní Adamcová – matrika, tel. 541 588 221) nebo církevní.

Rezervace a pronájem

Pro platnou rezervaci je třeba v co nejkratší době zvolit den, čas a místo v zahradě.

Rezervace je platná po vzájemném odsouhlasení dne, času a místa klientem a pracovnicí BZA a je potvrzena e-mailem ze strany BZA.

Nejpozději 2 měsíce před termínem obřadu je třeba uzavřít písemnou smlouvu v kanceláři BZA a zaplatit úhradu za obřad (hotově nebo převodem na účet univerzity).

Cena za pronájem bude sdělena v kanceláři BZA. Maximální délka pronájmu místa je 3 hodiny.

Technické podmínky pronájmu

V případě nepříznivého počasí je možné obřad uskutečnit v prostorách správní budovy, které však nejsou pro tyto účely primárně určeny a je potřeba je dopředu připravit. Snoubenci se dle předpovědi počasí domluví na předchozím nachystání náhradních prostor.

Po dobu obřadu je povolen vjezd maximálně 3 automobilů do areálu zahrady na předem dohodnuté místo.

V ceně je pronájem smluveného místa, v případě zájmu prodlužovací přívod 230 V, stůl a židle.

Fotografie jednotlivých míst v zahradě

1. Solárium

2. Zahrada miniatur

3. Terasy